Idź do strony głównej
Szukaj

Szybkie linki
Jest Poniedziałek 25 Stycznia 2021


Regulamin strony

Regulamin serwisu www.inpro.szczecin.pl

Przed rozpoczęciem korzystania z serwisu www.inpro.szczecin.pl prosimy o uważne zapoznanie się z niniejszym regulaminem. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z jego postanowieniami, prosimy o opuszczenie serwisu.

Korzystanie z serwisu jest równoznaczne z wyrażeniem zgody na obowiązywanie warunków określonych treścią niniejszego regulaminu bez żadnych zastrzeżeń.

Właścicielem serwisu jest firma INPRO Spółka z o.o. z siedzibą w Szczecinie, (adres: ul. Narutowicza 12c/2a, 70-240 Szczecin), zwana dalej „INPRO”.

Wszystkie osoby korzystając z niniejszego serwisu zobowiązują się do podejmowania działań zgodnych z obowiązującym prawem, i dobrymi obyczajami.

Korzystanie z serwisu podlega ograniczeniom wynikającym z przepisów prawa polskiego oraz z powszechnie przyjmowanych zasad postępowania obowiązujących wszystkich Użytkowników internetu. Korzystanie z innych stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis odbywa się na zasadach określonych przez prawo kraju właściciela danej strony.
INPRO Spółka z o.o. nie ponosi odpowiedzialności za zawartość stron internetowych, z którymi może być połączony niniejszy serwis. Fakt połączenia z innymi stronami internetowymi nie oznacza, że INPRO rekomenduje takie strony jak również produkty lub usługi dostępne na nich. Niniejszy regulamin odnosi się wyłącznie do strony www.inpro.szczecin.pl.

INPRO zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w serwisie oraz do całkowitego zaprzestania udostępniania serwisu lub jego likwidacji bez uprzedniego powiadamiania Użytkowników.

Niniejszy serwis internetowy ma charakter wyłącznie informacyjny i jest przeznaczony dla odbiorców na świecie. Zamieszczone w nim treści nie stanowią oferty handlowej produktów lub usług.

Serwis ten został opracowany przez INPRO z dołożeniem wszelkiej staranności i w oparciu o źródła, uznawane powszechnie za wiarygodne.

INPRO nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne błędy oraz wszelkie inne skutki decyzji podejmowanych przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych w serwisie jak również za skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych za pośrednictwem tego serwisu. W szczególności Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za kompletność i aktualność zamieszczonych informacji oraz decyzji podejmowanych na ich podstawie.

INPRO nie ponosi odpowiedzialności za skutki nieprawidłowego działania sieci, błędy systemu komputerowego, awarie sprzętu, działanie wirusów, itp., jak również wszelkie inne negatywne skutki korzystania przez Użytkownika z niniejszego serwisu, które nie są spowodowane celowym działaniem INPRO.

INPRO nie ponosi odpowiedzialności za treści zamieszczane w serwisie przez osoby, które nie uzyskały od INPRO Sp. z o.o. pisemnej zgody na ich zamieszczenie.

Teksty i zdjęcia umieszczone w serwisie oraz jego układ graficzny stanowią utwór w rozumieniu przepisów prawa autorskiego. Autorskie prawa majątkowe do tekstów, zdjęć oraz układu graficznego niniejszego serwisu przysługują INPRO Sp. z o.o.
Żaden fragment tego serwisu nie może być publikowany bez pisemnej zgody INPRO. Drukowanie, kopiowanie i inne sposoby wykorzystania treści zawartych w serwisie mogą odbywać się wyłącznie do użytku prywatnego.

Korzystanie z serwisu do celów innych niż użytek prywatny wymaga wyraźnej uprzedniej pisemnej zgody INPRO. Modyfikowanie niniejszego serwisu lub rozpowszechnianie w jakiejkolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody INPRO jest zabronione.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa polskiego.

Regulamin strony | Polityka prywatności © 2021 Inpro